Kik Zeiler (Soerabaja 1948)

Heerlijk om erkend te worden.
Kik Zeiler was al aan Mokum verbonden voor hij schilderde. Hij woonde op de zolderetage boven de galerie. Wanneer Dieuwke een vrije middag had, zat Kik soms in de galerie, temidden van de kunst die zo’n aantrekkingskracht op hem uitoefende. De sfeer sprak hem aan, maar het was vooral de intensiteit van de kunst die de meeste indruk op hem maakte. Dieuwke stimuleerde hem en gaf Kik zijn eerste kansen. Het was voor hem geen verrassing dat na verloop van tijd zijn werk aan de Mokum muren hing.Vanaf zijn eerste tentoonstelling heeft Kik goed verkocht. Later kreeg hij vele portret opdrachten, een genre binnen de schilderkunst dat hij voortreffelijk beheerst. Toch zijn niet alleen de portretten waar Kik zich mee bezig houdt. Hij ziet het als zijn taak de hele wereld te schilderen. Zo zijn er ook regelmatig van zijn hand stillevens te bewonderen of delen van de stad, genrestukken met meerdere figuren in bepaalde setting.

Aan Raymond Bouwman vertelt Kik in het boek 30 jaar realisten: “De mogelijkheid voor meerdere interpretatie bouw je bewust in. Als je tegen de stroom in, vasthoudend kunt zijn in je eigen ideeën, komt dat door een vermogen van naïviteit. Die naïviteit is in de oorsprong bepalend voor de stijlmerken van je werk. Het is ook een kwestie van geweten. Je mag je als kunstenaar nooit overgeven aan gewetenloosheid. Kunst is de uiting van een innerlijk beeld. Dat beeld moet altijd een correlatie hebben met de wereld waarin je leeft. Wie dat ontkent, ontkent het wezen van de kunst. In de figuratieve kunst kun je trouw blijven aan jezelf. Gevoel en verbeelding kunnen daar ongeschonden hun werk doen. Ik geloof in de realistische stroming.”

Kik blijft zich daarom verzetten tegen de modieuze afbraak van de verbeelding. En hij is ervan overtuigd dat het geen strijd tegen de windmolens is. Volgens hem zal het realisme steeds meer terrein winnen. Zijn mooiste droom is dat de traditionele Mokumschool nog meer gaat bloeien. Want het is heerlijk om erkend te worden. Ga hier naar de website van Kik Zeiler.

Bron: 30 jaar realisten (ISBN 90 71403025), Eindredactie: janna van zon
Literatuur:
Nederlandse realisten na 1950, Eindredactie: Wim Pijbes (ISBN 090-400-9560-4)
Gelijkenissen (ISBN 90-90113754), Eindredactie: kik zeiler