Wout Muller (Hilversum 1946-2000)

Een feestelijk realist.
Ooit noemde iemand Wout Muller een feestelijk realist. Een terechte eretitel voor een kunstenaar die helaas op veel te jonge leeftijd is overleden. De wereld mist niet alleen een aimabel mens maar ook een geweldige kunstenaar die met zijn schilderijen heel veel mensen plezierde. “Met mijn werk wil ik slechts mensen plezieren. Ik wil mensen behagen.”

Een andere typerende uitspraak van Wout Muller is: “Dat wat je te weten komt stuurt je, maar wat je te weten wilt komen doet dat ook. Nieuwsgierigheid is zeer vruchtbaar.” Wout heeft in zijn leven kunnen genieten van het succes, het werd nooit als vanzelfsprekend gezien, het bleef in zijn ogen bijzonder. Wout was niet alleen een meesterschilder maar ook een meesterverteller. Uit de bron van zijn informatie kon men zich goed laven. Daarmee tekende zich de didacticus Muller. Hij zocht niet alleen zelf naarstig naar informatie maar verstrekte deze ook.

Tenslotte is nieuwsgierigheid vruchtbaar. Het zijn zijn eigen woorden. Nu wij verstoken blijven van nieuwe schilderijen moet wij het doen met het verleden. Iemands kracht leer je vaak pas goed kennen wanneer diegene er niet meer is. De schoonheid die Wout de mens heeft geschonken krijgt nu door zijn definitieve afwezigheid een extra dimensie. Eigenlijk kun je de dode geen grotere dienst bewijzen dan datgene wat met zorg en liefde is gemaakt met diezelfde zorg en liefde te koesteren. Gelukkig kunnen nog vele generaties vreugde beleven en troost putten uit het werk dat ooit door de meesterschilder Wout Muller is gemaakt.

Bronnen:
Wout Muller en zijn paradijs (ISBN 90 400 9531 0)
Dertig jaar realisten (ISBN 90 71403 02 5)
De Mokum Collectie (ISBN 90 71403 01 7)